☰ Menu Prawe Menu ☰
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii
Grafika zawierająca herb Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Piątek 23.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://opsgk.bip.eur.pl/public/  zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://opsgk.bip.eur.pl/public/

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • skany dokumentów w formacie pdf

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-30-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-30-03.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,

Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe

Strona aktualizowana jest na bieżąco. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 22 727 33 36 w godzinach pracy ośrodka lub wysyłając maila sekretariat@ops.gorakalwaria.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

?Informacje dla osób niepełnosprawnych:

 • możliwość poruszania się po stronie wyłącznie przy pomocy skrótów klawiaturowych,

 • na stronie internetowej działają standardowe skróty klawiaturowe dostępne w popularnych wspieranych przeglądarkach internetowych. Najpopularniejsze z nich:

TAB – nawigacja po stronie internetowej przy pomocy klawiatury,
Ctrl+( kontrol plus) - powiększenie rozmiaru strony o 10% za każdym naciśnięciu klawisza,
CTRL-( kontrol minus ) - zmniejszenie rozmiaru strony o 10% po każdym naciśnięciu klawisza
CTRL0( kontrol zero) – zresetowanie poziomu powiększenia

 • linki otwierają się w tym samym oknie,

 • Zachowane są odpowiednie proporcje kontrastu tekstu do tła,

 • Informacje redagowane są w sposób prosty i zrozumiały,

 • nowe zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych,

 • możliwość zmiany wielkości czcionki,

 • możliwość zmiany kontrastu.

Aktualnie trwają prace mające na celu uzyskanej jeszcze większej dostępności stron.

Dostępność architektoniczna:

Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się przy ul. Pijarskiej 40 oraz przy ul .Pileckiego 10 w Górze Kalwarii.


 

Siedziba na ul Pijarskiej:


 

 • Przed budynkiem ośrodka znajdują się miejsca parkingowe

 • Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

 • W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki Ośrodka istnieje możliwość wyjścia pracownika i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób

-

Siedziba na ul. Pileckiego 10

 • Przed budynkiem ośrodka znajduje się parking

 • Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

 • Bezpośrednio przy wejściu głównym znajduje się punkt informacyjny

 • W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki Ośrodka istnieje możliwość wyjścia pracownika i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób

- Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Punkcie Obsługi Klienta jest możliwość skorzystania z  tłumacza polskiego języka migowego po uprzednim umówieniu się-dostępność powyżej 3 dni roboczych oraz (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. 

Wytworzył:
Anna Szlązak
(2021-03-30)
Udostępnił:
Anna Szlązak
(2021-03-30 12:26:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Szlązak
(2021-03-30 12:26:55)

 
 
liczba odwiedzin: 50271

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X